ODH-2017-00071208 — Vergunning Waterwet

Zaaknummer

00488965

Datum verzonden

07-08-2017

Zaaktype

Vergunning Waterwet

Adres

Röntgenweg, Spoorzonegebied te Delft

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4lF0-01 Rontgenweg_te_Delft Stichting_DUWO.PDF