ODH-2017-00071513 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00489029

Datum verzonden

17-07-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Harnaskade 9 te Schipluiden

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4jU3-01 Harnaskade_11_Den_Hoorn Bedrijvensch_Hpolder.PDF