ODH-2017-00073098 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00490423

Datum verzonden

11-08-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Haringvliet

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4ma1-01 Scheelhoek_Nat_2000_Haringvlie Staatsbosbeheer.PDF