ODH-2017-00080504 — Omgevingsvergunning

Zaaknummer

00492102

Datum verzonden

25-08-2017

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Delftweg 62 te Rijswijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4n8p-01 Olo_Delftweg_62_te_Rijswijk Uzimet_BV.PDF