ODH-2017-00082801 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00492845

Datum verzonden

09-08-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Nijverheidsstraat 5 - 7 te Rijswijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4lXA-01 Nijverheidsstraat_5-7_Rijswijk Muezerie_Verhuizinge.PDF