ODH-2017-00093824 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00487131

Datum verzonden

20-10-2017

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Hoflaan te Leiden

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4sW4-01 Beschikking_Wet_natuurbescherm Portaal_Vastg_Reali.PDF