ODH-2017-00099326 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00496019

Datum verzonden

04-10-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Rijksstraatweg te Wassenaar

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4riG-01 Rijksstraatweg_te_Wassenaar Cormol5_VOF.PDF