ODH-2017-00101104 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00496479

Datum verzonden

05-10-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Rijksstraatweg te Wassenaar

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4roA-01 Knooppunt_Ommedijk_Wassenaar Comol5_VOF.PDF