ODH-2017-00101973 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00496480

Datum verzonden

06-10-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Rijksstraatweg te Wassenaar

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4rta-01 Ommedijk_Wassenaar Comol5_VOF.PDF