ODH-2017-00102670 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00496481

Datum verzonden

06-10-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Rijksstraatweg te Wassenaar

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4rtj-01 Afs_Ommedijk_Rijksstrw_Wsn Comol5_VOF.PDF