ODH-2017-00105194 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00488951

Datum verzonden

23-10-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Schielands Hoge Zeedijk West 11 te Moordrecht

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4t74-01 Schiel_Hoge_Zeedk_W_11_Moordre VOF_Roos.PDF