ODH-2017-00111539 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00489770

Datum verzonden

07-11-2017

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Haringvliet

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4t11-00 Wesrtplaat_Korendijkse_Slikken Staatsbosbeheer.PDF