ODH-2017-00112959 — Omgevingsvergunning

Zaaknummer

00495707

Datum verzonden

09-11-2017

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Schenkkade 1A te Den Haag

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4uPI-01 Besl_Schenkkade_1A_DH Uniper_Benelux_NV.PDF