ODH-2017-00113179 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Zaaknummer

00496770

Datum verzonden

30-10-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Poeldijksevaart 17 te Poeldijk (AA178311726)

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4tV0-01 Poeldijksevaart_17_te_Poeldijk Ontwbed_Wldse_Zoom.PDF