ODH-2017-00121209 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00499226

Datum verzonden

22-11-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Verburghlaan 72 te Poeldijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4w7Z-01 Verburghlaan_140_te_Poeldijk Pact3D_Ontwikkeling.PDF