ODH-2017-00122323 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00499956

Datum verzonden

27-12-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Oude Leedeweg te Pijnacker

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4ziT-01 Oude_Leedeweg_16_Pijnacker Lammertink_projontw.PDF