ODH-2017-00126339 — Beschikking op saneringsplan

Zaaknummer

00499231

Datum verzonden

20-12-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

Verburghlaan 72 te Poeldijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4ySJ-01 Besch_Verburghl_140_Poeldijk Pact3D_Ontwikkeling.PDF