ODH-2017-00127320 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00501565

Datum verzonden

12-12-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Molenstraat 232 AMONSTER

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4y1v-01 Molenstraat_230-244_te_Monster Arcade_Wonen.PDF