ODH-2017-00128783 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00502174

Datum verzonden

12-12-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Molenstraat 232 AMONSTER

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4xOx-01 Molenstraat_230-244_Monster Arcade_Wonen.PDF