ODH-2017-00135819 — Beschikking op saneringsverslag

Zaaknummer

00501914

Datum verzonden

11-01-2018

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Aan 't Verlaat 41 te Delft

Bijlage