ODH-2018-00004312 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00507371

Datum verzonden

31-01-2018

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Lenteblok 2-66 en Het Tolland 1-13 te Wateringen

Bijlage