ODH-2018-00012749 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00507033

Datum verzonden

23-02-2018

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Groot Haesebroekseweg 6 te Wassenaar

Bijlage