ODH-2018-00016809 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00505922

Datum verzonden

06-04-2018

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zwarteweg, Van der Ledestraat, Leeuwerikstraat en Liezeweg te Haastrecht

Bijlage