ODH-2018-00025631 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00511505

Datum verzonden

22-06-2018

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Groen van Prinsterstraat - Schrijvertje te Alblasserdam

Bijlage