ODH-2018-00036566 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00510415

Datum verzonden

13-04-2018

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Groot Haesebroekseweg 16 te Wassenaar

Bijlage