ODH-2018-00041589 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00516330

Datum verzonden

06-06-2018

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Nieuwe Schoolstraat 10-12 te Delft

Bijlage