ODH-2018-00042643 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00511166

Datum verzonden

07-05-2018

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Hei- en Boeicopseweg 137-139 te Hei- en Boeicop

Bijlage