ODH-2018-00043992 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00502482

Datum verzonden

18-10-2018

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

percelen bij dr. Kortmansstraat 3a en Blankaartweg Dr. Kortmannstraat 99/101 te Zoeterwoude

Bijlage