ODH-2018-00065921 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00510631

Datum verzonden

24-07-2018

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Frijdastraat 2, 7 en 9 en Treubstraat 19-23 en 25-27 te Rijswijk

Bijlage