ODH-2018-00083586 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00512597

Datum verzonden

17-07-2018

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Groenendijk 129 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Bijlage