ODH-2018-00102727 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00513806

Datum verzonden

18-09-2018

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Grevenstraat, Druckerstraat en Maredorpse Dwarsstraat te Leiden

Bijlage