ODH-2018-00105794 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00523713

Datum verzonden

17-09-2018

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Biesbosch nabij de Zeedijk en het Noorderdiep te Dordrecht

Bijlage