ODH-2018-00117319 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00512094

Datum verzonden

04-12-2018

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

tennoorden en zuiden van Laantje 16 te Noordeloos

Bijlage