ODH-2018-00128295 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00526655

Datum verzonden

23-10-2018

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Hoornsekade perceel 5616 te Den Hoorn

Bijlage