ODH-2018-00129439 — Beschikking op saneringsplan

Zaaknummer

00526652

Datum verzonden

01-11-2018

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

Hoornsekade perceel 5616 te Den Hoorn

Bijlage