ODH-2018-00136373 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00533744

Datum verzonden

08-11-2018

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Harnaskade 13 te Den Hoorn

Bijlage