ODH-2018-00141737 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00534274

Datum verzonden

15-11-2018

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

percelen bij dr. Kortmansstraat 3a en Blankaartweg Dr. Kortmannstraat 99/101 te Zoeterwoude

Bijlage