ODH-2018-00142428 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00534457

Datum verzonden

13-11-2018

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

HOORNSEKADE 30 DEN HOORN ZH

Bijlage