ODH-2018-00143735 — Beschikking op saneringsverslag

Zaaknummer

00532438

Datum verzonden

15-11-2018

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Verburghlaan 72 te Poeldijk

Bijlage