ODH-2018-00145874 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00513565

Datum verzonden

13-12-2018

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

ten zuiden van Ooltgensplaat

Bijlage