ODH-2018-00149654 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00513563

Datum verzonden

13-12-2018

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

ten zuiden van Ooltgensplaat

Bijlage