ODH-2018-00153538 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00526419

Datum verzonden

06-12-2018

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

nabij Achttienkavels nummer 25, 2445 NA te Aarlanderveen

Bijlage