ODH-2018-00153541 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2018-00153541

Zaaknummer

00527801

Datum verzonden

22-01-2019

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Oud-Bodegraafseweg 93 te Bodegraven

Bijlage

62mw-01 Oud_Bodegraafsew_93_Bodegraven Mts_JP_van_der_Vis.PDF