ODH-2018-00154828 — Beschikking op saneringsplan

Zaaknummer

00533473

Datum verzonden

06-12-2018

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

Harnaskade 13 te Den Hoorn

Bijlage