ODH-2019-00002171 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00002171

Zaaknummer

00540716

Datum verzonden

18-01-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuid-Holland buiten de natuurgebieden

Bijlage

622L-01 Werkgeb_Waterscha_Rivierenland Faunabeheenh_ZH.PDF