ODH-2019-00002187 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00002187

Zaaknummer

00541403

Datum verzonden

29-01-2019

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

BN 114 Krammer Volkerak

Bijlage

637S-01 Krammer_-_Volkerak Staatsbosbeheer.PDF