ODH-2019-00003232 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2019-00003232

Zaaknummer

00542041

Datum verzonden

27-02-2019

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Vlakte van Waalsdorp, nabij Oude Waalsdorperweg 40 te Den Haag

Bijlage

66vR-01 Bij_Oude_Waalsdorperw_40_DH Rijksvastgoedbdrijf.PDF