ODH-2019-00008792 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

ODH-2019-00008792

Zaaknummer

00542852

Datum verzonden

18-02-2019

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Schaapherderweg te Ridderkerk

Bijlage

65iW-01 Schaapherderweg_te_Ridderkerk Unibouw_BV.PDF