ODH-2019-00009432 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00009432

Zaaknummer

00524828

Datum verzonden

28-01-2019

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Burgemeester Wijnaendtslaan 25 te Rotterdam

Bijlage

6323-01 Wnb_Burg_Wijnaendtsl_25_Rdam Gemeente_Rdam.PDF