ODH-2019-00015111 — Vergunning Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH-2019-00015111

Zaaknummer

00533701

Datum verzonden

25-02-2019

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Tiendweg-West 36 te Lekkerkerk

Bijlage

664y-01 Tiensdweg_West_36_Lekkerkerk Melkveebedr_Bouwen.PDF